جوانسازی پوست

جوانسازی پوست

لیزرهای فرکشنال برای جوانسازی پوست به کار میروند.این لیزرها با تخریب بخشی از پوست باعث انتقال حرارت به کلاژن پوستی می شود که به تدریج باعث جوانسازی پوست می شود.